Vi hjälper dig till en meningsfull vardag

AloVita erbjuder tjänster som ger livet mening.

 

Vi vänder oss till personer som p g a ohälsa (skada, sjukdom, funktionshinder) fått en påverkan som medfört att vardagens aktiviteter inte fungerar fullt ut som tidigare.

Anpassning av elektroniska tekniska produkter, hjälpmedel

Vi hjälper dig att underlätta din vardag genom att anpassa vardagsteknik så de passar just dina förutsättningar.

Företaget startades 2010 efter forskningsstudier

Företaget startade 2010 efter forsknings studier ..